Mergi la conţinutul principal

Politica De Utilizare a Datelor Personale

Aici regăsiți, modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către PFA Toma Elena, în calitate de operator sau de persoană împuternicită, în conformitate cu Regulamentul nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, precum și a legislației secundare în materie, pe care PFA Toma Elena le utilizează, în activitatea sa curentă.

Suntem responsabili în ceea ce privește deținerea și prelucrarea datelor dumneavoastra personale și în conformitate cu legile în vigoare suntem obligați sa vă comunicam, Politica de Utilizare a Datelor Personale.

Atunci când completezi formularul de contact prezent pe site sau ne trimiți informații pe email, îți exprimi intenția explicită de a beneficia de serviciile noastre de brokeraj credite bancare, sau non-bancare, colectăm și date despre situația ta financiară.

PFA Toma Elena prelucrează datele personale furnizate și/sau solicitate, în procesul de analiză a cererii tale de creditare, cu scopul de a indentifica cel mai bun produs bancar, sau non-bancar, pentru ca ulterior să-ți prezinte o soluție de credit corect întocmită, pentru a preveni fraudele și/sau alte incidente de plată, dar și pentru eventulitatea unor reclamații la adresa companiei PFA Toma Elena, iar ele să poată fi soluționate.

Atragem atenția că (i) datele cu caracter personal reprezintă informațiile care identifică o persoană fizică sau care o fac cel puțin identificabilă (ii) prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice acțiune asupra datelor personale, cum ar fi : colectarea, vizualizarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, ștergerea sau distrugerea.

Acceptul tău pentru termenii și Politica de Prelucrarea a Datelor prezentate, reprezintă acordul tău în mod expres, ca anumite date personale, pe care le deții să fie stocate și prelucrate de PFA Toma Elena. Declari expres și neechivoc faptul că ai luat la cunoștință prevederile Legii 677/ 2001 și drepturile prevăzute în cuprinsul legi, pe care le poți exercita, de asemena, conform prevederilor legale.

Prin Legea nr.677/ 2001, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor circulație, dispui de următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare
  • Dreptul la acces
  • Dreptul la intervenție
  • Dreptul de a fi supus unei decizii individuale
  • Dreptul de a te adresa justiției

Website-ul elenabrokercredite și confidentialitatea datelor

PFA Toma Elena respectă confidențialitatea persoanelor care vizitează site-ul și a datelor colectate și prelucrate de către www..elenabrokercredite.ro, protejând informațiile privitoare la persoana vizată („date cu caracter personal”). La vizita ta pe site-ul nostru, vom colecta automat:

  • informatii tehnice: tipul si versiunea browserului, tipurile si versiunile de plug-in de browser, sistemul de operare si platforma
  • informatii despre vizita ta, din cookie-uri si nu numai, prin si de pe site-ul nostru (inclusiv data si ora, paginile pe care le-ati vizualizat, timpul de răspuns al paginii, erorile de descarcare, durata vizitelor la anumite pagini, clicuri)

Site-ul nostru utilizeaza cookie-uri, însă aveți dreptul de a refuza cookie-urile, daca doriți. Informații detaliate despre tipurile de cookie pe care le folosim si despre scopurile pentru care le folosim, precum si despre utilizarea de către terti a cookie-urilor și despre informațiile privind blocarea sau refuzarea cookie-urilor, consultați Politica cookies.

Site-ul www.elenabrokercredite.ro (EBC) poate include link-uri către alte website-uri asupra cărora nu are niciun control.

PFA Toma Elena nu este responsabilă de politicile de confidențialitate ale site-urilor pe care le accesati prin intermediul site-ului nostru.

Informațiile pe care le prelucrăm

PFA Toma Elena, colectează direct sau indirect, anumite date personale despre tine. Datele colectate cuprind: nume și prenume, numărul de telefon și/sau adresa de email, adresa de domiciliu, detalii despre vizita ta, pe site-ul nostru. În cazul în care nu dorești să ne furnizezi aceste informații, este posibil ca PFA Toma Elena să nu te poată ajuta cu prezentarea unei soluții de creditare.

Temeiurile prelucrării

Datele tale personale sunt prelucrate de către noi în scopul îndeplinirii temeiurilor legale: îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale ale PFA Toma Elena sau îndeplinirea intereselor legitime ale PFA Toma Elena în scopul relizării obiectului său de activitate.

PFA Toma Elena îți solicită consimțamântul pentru prelucrarea datelor tale personale, însă ai dreptul legal de a refuza acest lucru, sau de a-ți retrage în orice moment consimțământul de prelucrarea a datelor cu caracter personal.

Persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal

PFA Toma Elena prelucrează datele personale ale următoarelor categorii de persoane fizice: angajați/ candidați, prestatori de servicii persoane fizice, brokeri de asigurări, intermediari, clienți si potențiali clienți persoane fizice, membrii de familie ai clienților, beneficiari reali , administratori ai companiilor, persoane fizice împuternicite de către clienți, terți garanți persoane fizice, evaluatori externi pentru bunurile deținute de proprietari persoane fizice și/sau reprezentanții legali ai proprietarilor persoane juridice .

Cum utilizăm și comunicăm datele cu caracter personal procesate

Utilizăm datele tale personale în următoarele scopuri: (i) contactarea de către un reprezentat al PFA Toma Elena în vederea oferirii de informații detaliate despre serviciile oferite de noi și serviciile/ produsele de creditare oferite de instituții de credit (ii) prevenirea fraudelor, (iii) scopuri de marketing direct, publicitate pentru serviciile de intermediere/ promovare și administrare dosar de credit, (iv) evaluarea eligibilitații clienților și potențialilor clienți ai instituțiilor de credit în vederea acordării de către acestea a unor produse și servicii bancare, (v) consultarea informațiilor înregistrate pe numele clienților/ potențialilor clienți în baza de date a Biroului de Credit de către oricare participant la Sistemul Biroului de Credit, la solicitarea instituțiilor de credit în vederea transmiterii ofertelor de finanțare, (vi) păstrarea și arhivarea documentației contractuale și/sau ale altor documente ce conțin date cu caracter personal, (vii) constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale PFA Toma Elena în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens.

Destinatarii datelor cu caracter personal

PFA Toma Elena poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal, următoarelor categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanții săi legali, reprezentanții PFA Toma Elena, furnizorii de servicii ai PFA Toma Elena, autorități publice de orice tip, instituții de credit, birouri de credit, societați de asigurare și reasigurare, agenții imobiliare, evaluatori, alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai PFA Toma Elena.

Durata prelucrării datelor PFA Toma Elena va prelucra datele cu caracter personal pe durata executării relațiilor contractuale, precum și ulterior încetarii contractelor, în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare la dispozițiile legale cu privire la arhivare.

Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate beneficiază, de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate și dreptul de a se adresa Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care se consideră necesar.

Persoanele vizate își pot exercita drepturile mai sus menționate prin transmiterea către PFA Toma Elena, a unei cereri scrise însoțită de o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

Este posibil să fie nevoie să solicităm informații specifice de la dumneavoastră pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și să vă asigurăm dreptul de a vă accesa datele dumneavoastră personale sau oricare dintre celelalte drepturi ale dumneavoastră. Aceasta este o masura de securitate pentru a ne asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să o primească. În scopul accelerării răspunsului nostru, vă putem contacta pentru informații suplimentare.

Încercăm să răspundem tuturor solicitarilor legitime în decurs de o lună. Ocazional, poate să dureze mai mult de o lună dacă solicitarea dumneavoastra este deosebit de complexă sau ați făcut mai multe solicitări. In acest caz, vă vom anunța și vă vom ține informați cu privire la stadiul solicitărilor.

Puteți să ne contactați pentru orice solicitare la adresa de email: contact@elenabrokercredite.ro în orice moment.

Modificarile aduse acestei Politici de utilizare a datelor personale

Orice modificare a „Politicii de Utilizare a datelor Personale” PFA Toma Elena o va publica pe această pagină.

Pentru mai multe detalii cu privire la „Politica de Utilizare a Datelor Personale” a PFA Toma Elena ne puteți contacta în format letric/electronic prin email către contact@elenabrokercredite.ro sau se poate contacta Responsabilul PFA Toma Elena, privind protecția datelor la adresa de email: contact@elenabrokercredite.ro

Citiți și Termenii legali, ai website-ului elenabrokercredite.ro

Elena broker credite newsletter
Obtine un voucher de 3000 de lei la refinantarea creditului ipotecar
Acordul tau GDPR